Ga naar de inhoud

“Basis-certificaat”

Je data beveiligen, is van grote waarde voor elk bedrijf. Dit belang neemt toe als klanten gaan vragen hoe je het geregeld hebt. Dat kun je dan wel vertellen, maar het is nog beter als je het objectief kunt aantonen. Vanuit die overweging is een Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport participant met circa 85 fte serieus aan de slag gegaan op cyberrating.nl met het doel om het Basic-certificaat te behalen. En dat is gelukt.

Onder begeleiding van de Kwaliteits Manager van het bedrijf, werkte de onderneming vooraf een jaar lang aan interne initiatieven. Denk aan gebruikersrechten en multi factor authenticatie (mfa). Daarna kwam de prangende vraag: Wat zijn de risico’s? En hoe kunnen we die onder controle krijgen? Een penetratietest (pentest) zorgde voor controle op technisch vlak en een analyse hielp voor te bereiden op de CYRA-audit en op het vastleggen van processen.

Overtuig jezelf

“Met CYRA kan iedereen achterhalen wat er moet gebeuren om echt cyberweerbaar te zijn. Het schept vertrouwen als een toeleverancier een CYRA-certificaat kan tonen en dat scheelt inkoopafdelingen weer werk.”

Paul van Nunen, Directeur Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport

“CYRA is dé standaard voor informatie- en privacy maatregelen, voorsorterend op een eventuele ISO 27001 certificering.”

Vincent schijven, TÜV NORD Nederland

“CYRA staat voor "CYberRAting”

Robbert Kramer, ASML

“CYRA is uitermate geschikt voor bedrijven die onder de NIS-2 gaan vallen en ‘iets’ met hun toeleveranciers moeten of willen. Door een bepaald niveau van certificaat te vragen aan de bedrijven waarmee je zaken doet, krijg je wél de bevestiging dat je partners hun cyberweerbaarheid op (een) niveau hebben. Zonder dat je daar inhoudelijk bij betrokken moet zijn - en daarmee wellicht wel een verant woordelijkheid in krijgt.”

Evelien Bras, directeur bestuurder stichting FERM

“De route naar digitaal weerbaar ondernemen kent 7 stappen. Zet vandaag nog de eerste stap.”

Erik Miedema, Directeur MKB Cyber Campus

Blijf op de hoogte