Ga naar de inhoud

Digitale weerbaarheid dichtbij

Als ondernemer heb je steeds meer te maken met digitale oplossingen voor je dienstverlening en administratie. Maar beschik je ook over de kennis en kunde om aan je digitale weerbaarheid te werken? En dit aan te tonen voor klanten en andere belanghebbenden? Niet iedere organisatie wil de stap naar een ISO 27001 certificering nemen omdat de urgentie ontbreekt en het als te groot of te kostbaar wordt gezien. Met CYRA kun je direct stap voor stap aan de slag om je cyber weerbaarheid te verhogen en partners te laten zien waar je staat. CYRA geeft een duidelijke, uniforme aanpak, die voor branches aangepast kan worden

 

De MKB Cyber Campus is één van de initiatiefnemers van CYRA

 

 

Erik Miedema, directeur MKB Cyber Campus
Erik Miedema, Directeur MKB Cyber Campus

Overtuig jezelf

“Met CYRA kan iedereen achterhalen wat er moet gebeuren om echt cyberweerbaar te zijn. Het schept vertrouwen als een toeleverancier een CYRA-certificaat kan tonen en dat scheelt inkoopafdelingen weer werk.”

Paul van Nunen, Directeur Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport

“CYRA is dé standaard voor informatie- en privacy maatregelen, voorsorterend op een eventuele ISO 27001 certificering.”

Vincent schijven, TÜV NORD Nederland

“CYRA staat voor "CYberRAting”

Robbert Kramer, ASML

“CYRA is uitermate geschikt voor bedrijven die onder de NIS-2 gaan vallen en ‘iets’ met hun toeleveranciers moeten of willen. Door een bepaald niveau van certificaat te vragen aan de bedrijven waarmee je zaken doet, krijg je wél de bevestiging dat je partners hun cyberweerbaarheid op (een) niveau hebben. Zonder dat je daar inhoudelijk bij betrokken moet zijn - en daarmee wellicht wel een verant woordelijkheid in krijgt.”

Evelien Bras, directeur bestuurder stichting FERM

“De route naar digitaal weerbaar ondernemen kent 7 stappen. Zet vandaag nog de eerste stap.”

Erik Miedema, Directeur MKB Cyber Campus

Blijf op de hoogte