Ga naar de inhoud

Het CYRA certificeringsmodel bestaat uit vier stappen

CYRA staat voor “CYberRAting”. Een hulpmiddel om digitale weerbaarheid van ondernemingen in kaart te brengen en aan de slag te gaan met verbeteringen.

Advanced

Organisatie

 • Informatietransport
 • Verzamelen van bewijsmateriaal
 • ICT-gereedheid voor bedrijfscontinuiteit
 • Onafhankelijke beoordeling van informatiebeveiliging
 • Contact met overheidsinstanties
 • Contact met speciale belangengroepen

Personeel

 • Disciplinaire procedure

Techniek

 • Maskeren van gegevens
 • Speciale systeemhulpmiddelen gebruiken
 • Toepassen van webfilters
 • Principes voor engineering van beveiligde systemen
 • Veilig coderen
 • "Scheiding van ontwikkel-, test- en productieomgevingen"
 • Bescherming van testgegevens
 • Beheersmaatregelen betreffende audits van informatiesystemen
 • Toegangsbeveiliging op programmabroncode
 • Configuratiebeheer

Doe de CYRA scan en krijg snel inzicht in jouw digitale weerbaarheid

Overtuig jezelf

“Met CYRA kan iedereen achterhalen wat er moet gebeuren om echt cyberweerbaar te zijn. Het schept vertrouwen als een toeleverancier een CYRA-certificaat kan tonen en dat scheelt inkoopafdelingen weer werk.”

Paul van Nunen, Directeur Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport

“CYRA is dé standaard voor informatie- en privacy maatregelen, voorsorterend op een eventuele ISO 27001 certificering.”

Vincent schijven, TÜV NORD Nederland

“CYRA staat voor "CYberRAting”

Robbert Kramer, ASML

“CYRA is uitermate geschikt voor bedrijven die onder de NIS-2 gaan vallen en ‘iets’ met hun toeleveranciers moeten of willen. Door een bepaald niveau van certificaat te vragen aan de bedrijven waarmee je zaken doet, krijg je wél de bevestiging dat je partners hun cyberweerbaarheid op (een) niveau hebben. Zonder dat je daar inhoudelijk bij betrokken moet zijn - en daarmee wellicht wel een verant woordelijkheid in krijgt.”

Evelien Bras, directeur bestuurder stichting FERM

“De route naar digitaal weerbaar ondernemen kent 7 stappen. Zet vandaag nog de eerste stap.”

Erik Miedema, Directeur MKB Cyber Campus

Blijf op de hoogte