Ga naar de inhoud

Vertrouwen is het resultaat van een digitaal weerbare keten

Elke ondernemer is onderdeel van een keten, een aaneenschakeling van toeleveranciers die uiteindelijk samen bijdragen aan een eindklant. Voor bedrijven zijn betrouwbare toeleveranciers van groot belang. Klanten vertrouwen erop dat hun gegevens in veilige handen zijn en met een hoge beschikbaarheid gebruikt kunnen worden. Daarom moet je de digitale weerbaarheid niet alleen voor je eigen bedrijf aantonen, maar ook voor de leveranciers in je keten. CYRA is een hulpmiddel voor ondernemers om aan digitale weerbaarheid te werken en dit aantoonbaar te maken. Tegelijk is het voor bedrijven ook een hulpmiddel om de volwassenheid op dit gebied van hun toeleveranciers te kunnen beoordelen. Het gebruik van een standaard leidt tot herkenbaarheid en efficiëntie in het zichtbaar maken van de digitale weerbaarheid.

Overtuig jezelf

“Met CYRA kan iedereen achterhalen wat er moet gebeuren om echt cyberweerbaar te zijn. Het schept vertrouwen als een toeleverancier een CYRA-certificaat kan tonen en dat scheelt inkoopafdelingen weer werk.”

Paul van Nunen, Directeur Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport

“CYRA is dé standaard voor informatie- en privacy maatregelen, voorsorterend op een eventuele ISO 27001 certificering.”

Vincent schijven, TÜV NORD Nederland

“CYRA staat voor "CYberRAting”

Robbert Kramer, ASML

“CYRA is uitermate geschikt voor bedrijven die onder de NIS-2 gaan vallen en ‘iets’ met hun toeleveranciers moeten of willen. Door een bepaald niveau van certificaat te vragen aan de bedrijven waarmee je zaken doet, krijg je wél de bevestiging dat je partners hun cyberweerbaarheid op (een) niveau hebben. Zonder dat je daar inhoudelijk bij betrokken moet zijn - en daarmee wellicht wel een verant woordelijkheid in krijgt.”

Evelien Bras, directeur bestuurder stichting FERM

“De route naar digitaal weerbaar ondernemen kent 7 stappen. Zet vandaag nog de eerste stap.”

Erik Miedema, Directeur MKB Cyber Campus

Blijf op de hoogte